Osvědčení L.P. elektro_montáž, opravy a revize v prostředí s nebezpečím výbuchu_28.11.2018