Osvědčení o proškolení_revizní technici_Černá Hora_11.2019