Osvědčení_školení Ostrava_kabelové rozvody pro napájení EPS_10.12.2014