Fotodokumentace zjištěných závad na el. instalaci hlavní rozvaděč a rozvaděč kompenzace_příloha č.k revizi č._Stránka_1