Fotodokumentace zjištěných závad na el. instalaci KORAL Zlín_08.03.2011_Stránka_3