Jdi na obsah Jdi na menu
 Ceník revizních a montážních prací

na elektrických zařízeních do 1000V

   v objektech třídy A i B (bez i s nebezpečím výbuchu)

 
  a ceník za

   Servis plynových spotřebičů do 50 kW

  domovní plynové spotřebiče (palivo / zemní plyn)

Ceník je platný pro rok 2018

 firma je plátcem DPH

 

Stanovené hodinové sazby revizních a montážních činností:

Ceny:                    Popis:

350 Kč / hod   hodinová sazba za revizní činnost na el. zařízeních
                        do 1000V, v prostředí bez nebezpečí výbuchu

450 Kč / hod  
hodinová sazba za revizní činnost na el. zařízeních
                        do 1000V, v prostředí s nebezpečím výbuchu

250 Kč / hod   hodinová sazba za montážní práce na el. zařízeních
                        do 1000V, v prostředí bez nebezpečí výbuchu


350 Kč / hod   hodinová sazba za montážní práce na el. zařízeních
                        do 1000V, v prostředí s nebezpečím výbuchu


250 Kč / hod   hodinová sazba za montážní a servisní práce na
                       
plynových zařízeních do 50 kW / pozáruční servis
 
Stanovená cena za vystavení revizní zprávy nebo posudku:

500 Kč / ks     vystavení revizní zprávy elektro, posudku stavu plynového
                      
spotřebiče, nebo zpracování protokolu o měření spalin

Zpracování
dokumentů jako jsou fotodokumentace, posudky, protokoly 
a revizních zpráv je účtováno v hodinových sazbách podle rozsahu,
stanovenému prostředí a dostupných podkladů
.

Při provádění revizních a montážních činností je vždy vyžadována dokumentace skutečného stavu elektrického zařízení a doklad o posouzení
vnějších vlivů / součást projektové dokumentace.

V prostředí s nebezpečím výbuchu není bez předložení platné projekt.
dokumentace vůbec možno revizní a montážní činnosti provádět.

To stejné platí i pro revize systémů hromosvodů instalovaných podle
souboru ČSN EN 62305-1 až 4, bez předložení kompletní projektové  dokumentace, včetně výpočtů a analýzy rizika není možno revizi provést.

 
Orientační ceny revizí běžných elektrických instalací:

Elektrické instalace malého rozsahu:
Přípojky RD, bytová jádra apod.                     od 1.000,- Kč do 2.000,- Kč                    
Byty:                    1+1, 1+kk
a garsoniéry       do 2.000,- Kč
                             2+1 a 3+1                            do 3.000,- Kč
                             4+1 a větší                           do 4.500,- Kč


Rodinné domy:     dle rozsahu a dostupné       od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč
                             dokumentace

Hromosvod RD:   dle rozsahu a dostupné      od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč
                             dokumentace, nebo           300,- Kč svod + vystavení RZ

Revize systémů hromosvodů jsou účtovány v hodinových sazbách, dle daného prostředí, nebo podle počtu svodů, dostupnosti systému a kvality předložené dokumentace.                                                     

Elektrické instalace pracovních strojů:            
                              dle  rozsahu a dostupné
       od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč
                              dokumentace

Revize pracovních strojů, svářecích agregátů, technologických zařízení
a pod. jsou prováděny pouze při předložení platné elektro dokumentace
k danému el. zařízení a jsou účtovány v hodinových sazbách, dle prostředí.


Stanovené sazby za roční kontroly plynových spotřebičů:

1.000 Kč / ks / roční kontrola a čištění plynového spotřebiče / kondenzace

600 Kč / ks / roční kontrola a čištění plynového spotřebiče / klasické kotle

400 Kč / ks / roční kontrola a čištění plynového spotřebiče / ohřívače TUV

500 Kč / ks / analýza spalin / malé zdroje do 50 kW / analyzátor TESTO

1.000 Kč / ks / čištění výměníku tlakovou pumpou + cena za chemii

100 Kč / ks / vystavení protokolu / servisní záznam / výtisk měření spalin


Ceny za uvádění plynových spotřebičů do provozu:

1.300 Kč / ks / uvedení do provozu plynového kotle

700 Kč / ks / uvedení do provozu plynová topidla a ohřívače TUV

150 Kč / ks / vystavení protokolu / vyplnění a registrace záručního listu

Záruční servis se řídí platnými cenovými podmínkami jednotlivých výrobců plynových spotřebičů a to včetně nákladů na dopravu.


Stanovené ceny za revize elektrických spotřebičů:

2.000 Kč / paušální cena za revize do 20 ks elektrických spotřebičů

100 Kč / ks / cena za revizi 1ks el. spotřebiče, nebo 1ks
el. ručního nářadí, včetně vypracování revizní karty spotřebiče / první revize
 

70 Kč / ks /
cena za revizi 1ks el. spotřebiče, nebo 1ks el. ručního nářadí, včetně vyplnění stávající revizní karty spotřebiče / pravidelná revize

10 Kč / ks / cena za označení jednoho kusu el. spotřebiče, nebo jednoho
 kusu el. ručního nářadí, pokud
spotřebiče nejsou označeny
   
Cestovní náhrady, které jsou účtovány k cenám prací:

250 Kč / příjezd   paušální cena dopravy pro zakázky do okruhu 20 km
200 Kč / hod        cena za čas strávený cestou do místa zakázky
  10 Kč / km         cena dopravy u zakázek vzdálenějších více než 20 km
600 Kč / noc        cena účtovaná v případě nutnosti ubytování / zakázky
                             vícedenní, vzdálenější více než 50 km

Dále je možno dohodnout smluvní ceny díla jako celku / forma cenové nabídky a následné objednávky.

V případě opakujících se revizí, nebo revizí většího rozsahu je možno dohodnout individuální ceny, tyto slevy je nutno dohodnout předem, písemnou formou.

Práce jsou prováděny na základě písemných, telefonických, nebo elektronických objednávek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, jsem plátcem DPH.