Jdi na obsah Jdi na menu
 


                        Další nabízené služby

Moje firma je schopna dále zajistit prostřednictvím partnerů následující služby:

- práce zvedací montážní plošinou / AVIA
- montáž elektrických instalací v průmyslových provozech,
  provozech bytové výstavby, školství atd.

- montáž systémů ochrany před bleskem / hromosvodů
- revize a zkoušky tlakových nádob a zařízení
- revize vyhrazených plynových zařízení a rozvodů plynu
- zajištění služeb požárního specialisty / kontroly hasících
  přístrojů, posudky požární bezpečnosti atd.
- měření teplotních ztrát obytných i průmyslových objektů,
  měření a zjišťování stavu elektrických instalací, rozvoden nn
  a transformátorových stanic / měření jsou prováděna pomocí
  profesionální termokamery FLUKE, následné zpracování
  protokolů o výsledcích měření, včetně zapracování
  termosnímků do protokolu
 
Ceny služeb měření termokamerou jsou stanoveny následovně:

- měření rodinných domů / 8ks termosnímek / 2.300,- Kč + DPH
- měření panelových domů / 12ks termosním. / 4.650,- Kč + DPH

- další možnosti měření jsou například v oboru elektro,
  technických a průmyslových provozech jako jsou rozvodny,
  transformátory, přetěžování motorů, kontrola ložisek atd.,
  ceny jsou stanoveny dohodou v závislosti na počtu
měření

 

  Při provádění opakovaných měřeních a nebo v případě
  dlouhodobější spolupráce je možno dohodnout slevu
.