Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Revize elektrických zařízení E2/B

Upozornění:

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob.

Provádím výchozí i periodické revize elektrických zařízení a elektrických instalací do 1000V a systémů hromosvodů ato i v prostředí s nebezpečím výbuchu, zabezpečuji následné odstraňování zjištěných revizních závad.

Dále provádím revize elektrických strojů, elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a prodlužovacích přívodů, včetně vytvoření protokolů, označení spotřebičů a zavedení agendy.

Mám zkušenosti s revizemi elektro v průmyslových provozech, provozech tepelného hospodářství, v kovo zpracujících a dřevo zpracujících provozech, v lakovnách, s revizemi v areálech škol, revizemi v zemědělských provozech, revizemi el. instalací bytové výstavby všeho druhu.

Provádím zpracování fotodokumentací skutečného stavu elektrických instalací, nezávislé posudky stavu elelektrických instalací, vyhledávání závad za použití termokamery, zpracování a hlídání revizního plánu dle potřeb zákazníka ve vztahu k platné legislativě atd.

Nabízím také zkušenosti s posudky při určování vnějších vlivů prostředí ve vztahu k úrazu elektrickým proudem a následné zpracování protokolů o určení vnějších vlivů / člen posudkové komise za část elektro.

Pro provádění výše popsaných činností vlastním osvědčení a oprávnění vydaná orgánem státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení TIČR a to v rozsahu: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení v objektech A a B - (bez a s nebezpečím výbuchu) a samozřejmě mám také vystaveno živnostenské oprávnění k provádění těchto činností.

Viz rubrika fotoalbum / prezentace firmy.

Praxe v oboru elektro 24 let