Jdi na obsah Jdi na menu
 


Můj profesní životopis

26. 1. 2010

Osobní údaje:

Jméno a příjmení:       Martin Vančík

Datum narození:         22. 3. 1976

Bydliště:                    Oldřichovice 109
                                 763 61 Napajedla
                               
Vzdělání:


Vyučen v roce 1993 jako elektromechanik pro rozvodná zařízení,
kód oboru 26-83-2/03.


Po vyučení jsem pracoval na údržbě elektro v Barum Continental spol. s.r.o.
až do roku 1996.


Od roku 1996 – 2002 jsem provozoval živnost v oboru elektro, stavební rozvody elektro, průmyslové rozvody elektro, domovní rozvody elektro, systémy detekce a potlačení požáru v průmyslových provozech a systémy elektrické požární signalizace, el. instalace pracovních strojů a zařízení atd., po celém území ČR a SR.

Od roku 2002 – 2006 jsem byl zaměstnanec firmy Jiří Ohnút, spalovací technika, na pozici šéfmontér elektro, technik měření a regulace a zkušební technik plynových zařízení, od března 2006 i jako revizní technik elektro.

Na začátku roku 2006 byla provedena transformace firmy z Jiří Ohnút spalovací technika na Ohnút spalovací technika s.r.o., poté jsem byl zaměstnán jako technik měření a regulace, revizní technik elektro, zkušební technik plynových zařízení, kontrolor kvality a jakosti a jako mistr divize elektro do konce června 2007.

Od července roku 2007 jsem zaměstnancem firmy INTE, s.r.o. Zlín na pozici revizní technik elektro, servisní technik stabilních hasících zařízení a systémů detekce a potlačení požáru v průmyslových provozech, vedoucí divize servisu a revizí, firemní metrolog a jsem pověřen vedením firemní normalizace.

 

Od roku 2006 provozuji při zaměstnání také soukromou praxi revizního technika elektrických zařízení, především v objektech občanské výstavby všeho druhu, průmyslových provozech, provozech tepelného hospodářství a provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Na tyto činnosti mám vystaven živnostenský list a oprávnění od dozorčího orgánu TIČR Praha. Na začátku roku 2009 jsem rozšířil své osvědčení a oprávnění na opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení i v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů, prachů, mlhy a par.

V červnu 2012 jsem úspěšně zakončil dálkové tříleté nástavbové studium na střední škole obchodně technické / mám tudíž dokončeno maturitního vzdělání technického a ekonomického směru.

Znalosti:

 

Revize vyhrazených elektrických zařízení E2 / A+B - včetně hromosvodů i v prostředí s nebezpečím výbuchu / § 9 vyhl. č. 50 / 1978 Sb.

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení a to dodavatelským způsobem / § 8 vyhl. č. 50 / 1978 Sb.

Od dozorčí organizace nad bezpečností vyhrazených technických zařízení,
dříve ITI Praha, dne TIČR
mám vystaveno oprávnění pro montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v objektech A + B a také na uvedené činnosti vlastním vystavený živnostenský list.

Od začátku roku 2010 mám vystaveno další oprávnění v rozsahu montáž a opravy domovních plynovodů, materiál ocel a měď a dále montáž a opravy plynových spotřebičů do 50 kW / palivo zemní plyn. 

Dále vlastním osvědčení vydaná (ITI Praha) - TIČR:

Zkušební technik plynových zařízení, v rozsahu / průmyslové plynovody a kotelny s výkony nad 50 kW.

Další, ale již neobnovené osvědčení mám v rozsahu - topičský průkaz III. kategorie, obsluha parovodních a horkovodních kotelen

Dobrá znalost práce na PC - denní užívání / Word, Excel

Řidičský průkaz sk. B

Praxe v oboru vyhrazených elektrických zařízení / 23 let
Praxe v oboru vyhrazených plynových zařízení / 16 let

Další zkušenosti:


Zkušenosti s posudky při určování vnějších vlivů prostředí, člen posudkové komise za část elektro, následné vypracování protokolů a zavedení agendy. Vedení agendy v oblasti normalizace, tvorba fotodokumentací a posudků stavu elektrických zařízení a elektrických instalací.


Montážní a servisní práce v oborech elektrická zařízení, řídící systémy a MaR, systémy EPS, plynová zařízení, zařízení průmyslových kotelen a výměníkových stanic, systémy detekce a potlačení požáru, systémy EPS a systémy SHZ po celém území ČR a SR.

Montážní a servisní práce v oborech elektrická a plynová zařízení v zahraničí:
½
roku v Anglii, servisní a montážní práce v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Polsku, Slovinsku a na Ukrajině.

Mám zkušenosti s opravami elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a instalacemi elektrických pracovních strojů a zařízení.

Dále mám zkušenosti z řady dalších profesí jako jsou vodo, topo a plyno instalační práce, výstavba potrubních rozvodů plynů, vody, páry, olejů, mazutů a systémů kouřovodů, práce ve stavebnictví a sádrokartonářské práce, dále bohužel již neobnovované řidičské oprávnění na vysokozdvižné vozíky a zdvihadla do 3,5t atd.

Zájmy:


Cyklistika, turistika, stolní tenis, hra karambolu.
Zájem o rozšiřování vzdělání, jak v oboru elektro, tak v oblasti jazykových znalostí. Zájem o studium a sledování platných ČSN a ČSN EN, zejména v oborech elektro, plynových zařízení a požární ochrany, v návaznosti na platnou legislativu ČR.